Как да приема или отхвърля поправките на моята книга след редакция?

Ние използваме услугата Microsoft Office Проследяване на Промените. Чрез тази услуга Вие можете след редакция да приемете или отхвърлите редакция. За повече информация:

За Word 2003: http://office.microsoft.com/bg-bg/word-help/HP005188855.aspx?CTT=1

За Word 2007: http://office.microsoft.com/bg-bg/word-help/HA001218690.aspx?CTT=1

Feedback and Knowledge Base