Как мога да променя или повлияя на производствената цена на моята книга?

Производствената цена може да се променя. Ако Вашата книга има например цветни страници,Вие можете да се свържете с нас и да подадете заявка за промяна на Вашите вътрешни страници от цветни на черно-бели. По този начин производствената цена ще падне драстично.
В бъдеще ще може клиентите сами да си избират дали искат да си поръчат цветна, или черно-бяла Вашата книга (ако има тази възможност).

Feedback and Knowledge Base