Можете ли да представите книгата ми или да присъствате на представянето й?

Разбира се! Това трябва да се уточни с отделен документ или споразумение, където ще е описано точно нашата роля в представянето на Вашата книга.

Feedback and Knowledge Base