Кога се отпечатва моята книга? След поръчка или преди това в определен тираж?

Отпечатването на книгите става единствено по заявка/поръчка. Ние не отпечатваме книги, ако няма заявка/поръчка. Благодарение на това автора има възможност да издаде книгата си безплатно при нас.

Обратна връзка и база от знания