Какво се има предвид под epay номер (КИН)?

Epay номер е Вашия клиентски номер в epay. Той е нещо като номер на банковата Ви сметка. Той ни е необходим, за да можем да преведем Вашите печалби на посочения клиентски номер в epay.

8. За какво служи клиентският номер (КИН)?
Всеки потребител на системата получава уникален клиентски номер (КИН), който служи за идентификация на клиента в ePay.bg. Клиентският номер е публичен и се изисква при пазаруване от електронните магазини на регистрираните в ePay.bg търговци. Клиентският номер се използва и при извършване на превод към друг потребител на ePay.bg.

Тази информация е взета от https://www.epay.bg/?action=wikibox&wpage=faq_bg

Feedback and Knowledge Base