Пише ли се издателство на книгата и кое, ако да?

Това, което ще бъде написано на книгата е “izdavam.com” в долната част на задната корицата. Научете повече подробности, като прочетете въпроса Какви са изискванията за оформяне на файла, ако книгата ще се издава?

Feedback and Knowledge Base