Кой предава книгите в националната библиотека?

Този, който е получил ISBN номера (издател или автор) се задължава да депозира произведението в националната библиотека. За повече информация посетете: http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0042&n=1&g=

Обратна връзка и база от знания