Какво е Вашето предложение?

Номер на товарителница в профила на Автора при покупка на негови книги.

При покупка на книги от даден автор от клиент, авторът да може в профилът си да вижда номерът на товарителницата с която е/са изпратена/и книгите. Така ще може да провери сам в еконт дали неговите книги са получени от клиента. За сега такава опция няма и може да остане съмнението, че когато кажете : "Клиента не получи книгите и ни ги върна" за да е сигурен в това, авторът да може да го провери!

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
completed  ·  AdminДимитър (CEO, издавам.ком) responded  · 

Обогатихме информацията в профилите на авторите. Можете да видите допълнителната информация, ако вече имате продадени книги независимо дали печалбата ви от тях е изплатена или не. За все още неизпратена печалба всеки автор може да влезе в профила си да отиде на Портфейл след това от менюто Неплатени да избере Продадени книги от мен и в таблицата вече има ново поле на име Клиента е платил чрез, в което се изписва начина по който клиент е заплатил поръчката за покупка на вашата книга. Ако вече печалбата е изплатена можете да видите това като отидете на Профил-Портфейл-Платени-Печалба, изберете книгата за която искате да получите повече информация (ако е повече от една) и натиснете Детайли. В графата Клиента е платил чрез се появява начина по който клиента е заплатил вашата книга.

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminДимитър (CEO, издавам.ком) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Това не е лоша идея. Ще помислим технически как може да бъде осъществено това. Имайте предвид, че закона за личните данни действащ на територията на Република България не ни дава право да предоставяме лична информация за трети лица като имената й, телефона й за връзка, адрес и т.н., които данни пише в самата товарителница на клиента закупил книгата. Това може да се окаже пречка за осъществяването на тази идея.

Feedback and Knowledge Base