Какво е Вашето предложение?

При покупка на повече от 1 книга в Книжарницата да има отстъпка

Автора да може да избира комплект от 2 книги (когато има повече от 1 книга), който ще бъде с отстъпка при покупката му. Когато се купят повече от 2 книги (3 и нагоре) да се дава автоматична отстъпка независимо от това дали книгите са на същия автор или не. Според бройката да се образува и отстъпката. Колкото повече книги - толкова по-голяма отстъпка.

27 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Димитър shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base