Какво е Вашето предложение?

Възможност за покупка на всяка една книга и в електронен формат

Работим и по този въпрос и скоро всяка една книга (разбира се, ако автора желае) ще може да се поръчва както хартиен, така и дигитален формат. Както обикновено автора ще решава каква ще му бъде печалбата за електронния формат на книгата. За всяка закупена електронна книга ние ще удържаме 1 лв., така наречените производствени разходи.

64 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdminДимитър (CEO, издавам.ком) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
completed  ·  AdminДимитър (CEO, издавам.ком) responded  · 

Вече секцията ни Библиотека е готова и в нея ще можете да прочете Вашите електронни книги закупени от Книжарницата ни. Също така за по-голямо удобство имате възможност да свалите книгата и на ePub и Kindle формат. Разполагаме и с безплатни книги в секция Библиотека → Безплатни от където ще можете да прочетете за в бъдеще много безплатни книги, вестници и списания.

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base